De missie luidt als volgt: Cyclingteam Flakkee biedt iedereen de mogelijkheid om met plezier de wielersport te beoefenen op zijn/haar eigen niveau.

VISIE

Onze vereniging bestaat uit meerdere takken o.a. wielrenners, mountainbikers en toerrijders. Wij willen onze bekendheid en positie de komende jaren versterken en daarmee de vereniging worden waarbij plezier en gezelligheid voorop staan en de leden zich gesteund voelen in hun sportbeoefening.

Hiermee willen wij aantrekkelijk zijn voor wielersportbeoefenaars uit de omgeving van Goeree-Overflakkee en voor het bedrijfsleven voor hun naamsbekendheid. Wij willen dat het voor iedereen mogelijk wordt zijn of haar persoonlijke ambities te realiseren.

Het bestuur

Maak hieronder kennis met de bestuursleden van Cyclingteamflakkee.

Voorzitter

Rob Olofsen

- Voorzitter
- Dagelijks bestuur
- Sponserring
- Vrijwilligers

Algemeen bestuurslid / Wedstrijdafdeling

John Roos

- Dagelijks bestuur
- Wedstrijd afdeling

Algemeen bestuurslid / Toerafdeling

Danny du Pree

- Dagelijks bestuur
- Tour afdeling
- Website

Algemeen bestuurslid / Wedstrijdafdeling

Wout Roos

- Dagelijks bestuur
- Wedstrijd afdeling
- Kleding
- Wedstrijd
- Coördinator clubkleding
- Kleding commissie

Penningsmeester / Ledenadministratie / Toerafdeling

Marc van Zwienen

- Dagelijks bestuur
- Tour afdeling
- Leden administratie
- Financien

Onze vrijwilligers

Wil je als vrijwilliger je steentje bijdragen, bijvoorbeeld bij evenementen of activiteiten.

Of het nu opbouwen of afbreken van een evenement is, of als verkeersregelaar alles in goede banen zien te leiden, de vereniging dat zijn we samen!

 

https://cyclingteamflakkee.nl/wp-content/uploads/2022/08/afbeelding-10.jpg